Trivsel og motivation

24.01.2019.
Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. Sådan lyder det ene af fire klare politiske mål for EUD. Trivsel handler om, hvordan eleverne har det, og om deres lyst til og motivation for undervisningen. I episoden her diskuterer en praktiker og en ekspert, hvilke udfordringer der er forbundet med trivsel og motivation i EUD, og de anviser nogle måder, hvorpå du kan arbejde konstruktivt med de to dynamiske størrelser i undervisningen. Praktikeren er slagterfaglærer, Lars Ogdal Nielsen fra TECHCOLLEGE i Aalborg, som til daglig arbejder med trivsel på grundforløbet i EUD. Ekspert er Arnt Louw fra Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet. Vært er Karin Eckersberg, der har arbejdet med erhvervsskoledidaktik gennem mange år.