Vil Mette Frederiksen gå over i historien? // Jens Otto Krag

10.12.2021.